๋๋Jummy ถึง ครูเอกซ์ สวัสดีค่ะ ขอแผนการสอนของ  MEGA  GOAL  ม.1-ม.3  ด้วยนะค่ะ  (Apr. 19, 2014 - 23:33:28 PM)
   wimol_sa ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลายค่ะ  (Apr. 07, 2014 - 21:57:38 PM)
   lischinony พูดว่า: อยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ (พว) จังค่ะ ลิงค์ที่มีมันเสีย  (Apr. 03, 2014 - 13:50:34 PM)
   naphasson พูดว่า: ขอแผน วรรณคดีลำนำ ป.2 ด้วยค่ะ  (Apr. 03, 2014 - 11:09:07 AM)
   kapongpang พูดว่า: ขอแผนการสอนวิทยาสาสตร์ ม.3 วพ คะ  (Apr. 01, 2014 - 12:26:03 PM)
   aladin ถึง ครูเอก ขอแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  (Mar. 27, 2014 - 00:49:45 AM)
   srill ถึง ครูเอกซ์ สวัสดีค่ะขอแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม ม.4 เทอม1-2ค่ะขอบคุณค่ะ  (Mar. 26, 2014 - 15:50:50 PM)
   จียอน ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนเด็กพเศษ IEP  แผนรายบุคคลค่ะ วิชาภาษาไทย  (Mar. 09, 2014 - 21:31:12 PM)
   สมาพร ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนเด็กพิเศษ IIP ค่ะ  (Mar. 08, 2014 - 14:30:04 PM)
   meaw ถึง ครูเอก ขออนุเคราะห์แนวจัดทำนวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1  (Mar. 06, 2014 - 22:04:58 PM)
   muy1217 ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  (Mar. 05, 2014 - 17:17:11 PM)
   muy1217 ถึง ครูเอกซ์ สวัสดี  (Mar. 05, 2014 - 17:14:03 PM)
   Advent ถึง ครูเอกซ์ สวัสดีค่ะ ครูเอกซ์  (Feb. 24, 2014 - 09:40:04 AM)
   atcomink พูดว่า: ข้อสอบบรรจุครู ลิงก์ออก: http://test.lesson2plan.com/  (Feb. 23, 2014 - 12:22:13 PM)
   atcomink พูดว่า: คลับข้อสอบ ปลายภาค http://test.lesson2plan.com/  (Feb. 23, 2014 - 12:21:10 PM)
   nisita ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแบบฝึกหัดการอ่าน-การเขียนภาษาไทยค่ะ  (Feb. 22, 2014 - 10:47:46 AM)
   nisita ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใงาน/แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนLDค่ะ  (Feb. 22, 2014 - 10:45:52 AM)
   pookk ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนการสอนอนุบาล๑-๒พร้อมใบงานค่ะ และขอแผนการสอนเด็กออทิสติกและใบงาน  ขอบคุณค่ะ  (Feb. 20, 2014 - 14:50:00 PM)
   boonchusup ถึง ครูเอกซ์ รบกวนขอแผนการสอนคณิต พว ของ ป4-6 พร้อมใบงานครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ  (Feb. 18, 2014 - 14:59:55 PM)
   radchadaporn ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนฟิสิกส์ ม.5 หน่อยค่ะ  (Feb. 13, 2014 - 18:22:29 PM)
   Aom1134 พูดว่า: ข้อสอบครูธุรการ  (Feb. 03, 2014 - 21:49:34 PM)
   auempornp ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนการสอนวิชาการแปรรุปสมุนไพรหน่อยค่ะ  (Jan. 28, 2014 - 16:38:12 PM)
   ae9413 ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.2  Backward Design ขอบคุณค่ะ  (Jan. 18, 2014 - 13:15:29 P  (Jan. 18, 2014 - 13:17:11 PM)
   ae9413 ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.3  Backward Design ขอบคุณค่ะ  (Jan. 18, 2014 - 13:15:29 PM)
   popweeraphon ถึง adtong แผนการสอนตะกร้อ  (Jan. 11, 2014 - 13:20:24 PM)
   popweeraphon ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนตะกร้อ ม.2  (Jan. 11, 2014 - 13:19:22 PM)
   popweeraphon ถึง Phornsawan ขอรวมวิจัยในชั้นเรียน กว่า 100เรื่องครับ  (Jan. 11, 2014 - 13:18:08 PM)
   popweeraphon ถึง Rapeeporn ขอแผนการสอนตะกร้อ ม.2  (Jan. 11, 2014 - 13:16:54 PM)
   Jongkonee ถึง ครูเอกซ์ รบกวนขอแผน Backward Design ป 3ขอบคุณค่ะ  (Jan. 10, 2014 - 23:41:28 PM)
   atitaya152 ถึง ครูเอกซ์ ขอใบงานภาษาไทย ป. 1หน่อยค่ะ  (Jan. 09, 2014 - 12:18:49 PM)
   Catarock0000 ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนพลสุขป.2หน่อยพร้อมเครื่องมือวัดทีคับผม  (Jan. 05, 2014 - 21:18:08 PM)
   sukhopan ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 mega goal ขอบคุณค่ะ  (Dec. 26, 2013 - 14:40:52 PM)
   nonghah27 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน การงานอาชีพและ ใบงาน ป.6 ด้วยคะ  (Dec. 23, 2013 - 10:08:58 AM)
   chanakan1991 พูดว่า: ใบงานภาษาอังกฤษ  (Dec. 10, 2013 - 19:12:31 PM)
   toei ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.3 พว ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  (Dec. 10, 2013 - 12:21:31 PM)
   papari ถึง ครูเอกซ์ ขอแผนกับใบงาน พระพุทธ ม.1-2 ด้วยค่ะ  (Nov. 25, 2013 - 13:22:53 PM)
   papari ถึง ครูเอกซ์ ขอแผน กับใบงาน วิชาประวัติศาสตร์ ม.2  (Nov. 25, 2013 - 13:22:17 PM)
   papari ถึง ครูเอกซ์ ขอแผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่1-2 ด้วยค่ะ  (Nov. 25, 2013 - 13:21:36 PM)
   krutap2009 ถึง ครูx ขอใบงานคอมพิวเตอร์ ป.4-6  (Nov. 25, 2013 - 09:29:27 AM)
   สาวิ ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนวิชาภาษาไทย(ภาษาพาที ในปัจจุบัน)ที่ไม่ใช่ของ อจท.ด้วยค่ะ  (Nov. 21, 2013 - 08:24:41 AM)
   Lisa ถึง ครู X ขอแผนการจัดการเรียนรู้ MEGA GAOL ม.1-3 ด้วยค่ะ  (Nov. 20, 2013 - 11:47:15 AM)
   orraya ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนสุขศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ขอบคุณค่ะ  (Nov. 18, 2013 - 13:12:46 PM)
   satung ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนพระพุทธศาสนา ม.5 เรื่องพุทธประวัติ ด้วยค่ะ  (Nov. 10, 2013 - 01:17:36 AM)
   zaiaiew พูดว่า: ขอแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 ด้วยค่า  (Nov. 03, 2013 - 20:29:19 PM)
   namomo พูดว่า: ขอแผนการสอนคณิตป.5 ที่สอดคล้องกับหนังสือสสวท.ด้วยนะ่ค่ะ  (Nov. 02, 2013 - 10:42:31 AM)
   santhani ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนและใบงาน การสร้างเว็ปเพจ  HTML  (Nov. 01, 2013 - 10:27:17 AM)
   manaddar ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ภาษาไทย ม.5 ที่ไม่ใช่ ของ อจท. หน่อยค่ะ  (Oct. 30, 2013 - 18:24:59 PM)
   kruusa ถึง ครูเอ็ก ขอแผนการสอนชั้นป.๓ ทุกสาระด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  (Oct. 30, 2013 - 11:08:42 AM)
  ไม่แสดงตัว ถึง คุณครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนชั้น ป.๓ทุกสาระฯด้วยค่ะ  (Oct. 30, 2013 - 11:06:50 AM)
   ekkaphon พูดว่า: Google sketch up  (Oct. 28, 2013 - 15:07:04 PM)
   Rapeeporn ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนตะกร้อ ม.2 และแผนแบตมินตัน ม.2 ด้วยค่ะ  (Oct. 28, 2013 - 10:50:23 AM)
   Dave พูดว่า: แผนการสอน เทโนโลยี ม.1-6  (Oct. 27, 2013 - 20:04:16 PM)
   suthaphorn ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนและใบงาน การใช้โปรแกรม Microsoft office publisher 2007 หน่อยค่ะ  (Oct. 24, 2013 - 10:37:30 AM)
   nongkai ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนพลศึกษา ม.4-6 หลักสูตร 51ค่ะ  (Oct. 22, 2013 - 22:51:51 PM)
   kwanju ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนคอมฯ ม.1-ม.3 หลักสูตร 51 ค่ะ  (Oct. 17, 2013 - 10:18:03 AM)
   kruaungkung ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน Google sketch up ด้วยครับ  (Oct. 16, 2013 - 23:08:40 PM)
   thananon ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน สุขศึกษา ม.3 พว.  ครับ  (Oct. 13, 2013 - 16:06:02 PM)
   thananon ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนขอแผนการสอน วอลเล่ย์บอล มัธยม หน่อยครับ  (Oct. 12, 2013 - 14:51:21 PM)
   napaporn ถึง ครูเอ็ก ขอแผนภาษาพาทีป.2ค่ะ  (Oct. 11, 2013 - 21:36:27 PM)
   payom33 พูดว่า: ขอแผนการสอนฟิสิกส์ม.4-6ค่ะ  (Oct. 11, 2013 - 15:08:06 PM)
   salailaa ถึง ทุกคน ขอเเผนการสอนเศรษฐศาตร์ครอบครัวค่ะ  (Oct. 08, 2013 - 20:16:52 PM)
   kasem_chok พูดว่า:   (Oct. 07, 2013 - 09:35:55 AM)
   Natasa ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนอนุบาล ๑,๒  หน่อยค่ะ  (Oct. 04, 2013 - 22:06:17 PM)
   portter ถึง ครูเอ็ก อยา่กได้ข้อสอบคอม ป.1- ป.6 พร้อมแผนการสอนค่ะรบกวนส่งอีเมล์ได้ไหมค่ะ  (Oct. 03, 2013 - 09:12:10 AM)
   นงค์ พูดว่า: ขอใบงาน  ป.1  ทุกวิชาค่ะ  ขอบคุณค่ะ  (Sep. 26, 2013 - 22:13:24 PM)
   onsuda ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใบงาน สุขศึกษาป.2 ค่ะ  (Sep. 24, 2013 - 23:41:24 PM)
   onsuda ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใบงาน สุขศึกษาป.2 ค่ะ  (Sep. 24, 2013 - 23:41:23 PM)
   onsuda ถึง ทุกคน ขอแผนการสอนสุขศึกษาป.2 และใบงานด้วยค่ะ  (Sep. 24, 2013 - 23:40:10 PM)
   krupk พูดว่า: สร้างเว็บเพจ  (Sep. 24, 2013 - 20:49:31 PM)
   ratmee2 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน คณิตศาสตร์ ม.6 หน่อยคร้า  (Sep. 23, 2013 - 15:42:57 PM)
   jewsi77 ถึง ครูเอก็ซ์ ขอชุดฝึกทักษะศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)ชั้น ม. 1  (Sep. 22, 2013 - 21:16:47 PM)
   papaew ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง คณิตศาสตร์ ม.1  (Sep. 22, 2013 - 12:12:44 PM)
   lekert พูดว่า: ขอข้อสอบคอม ป.4-ป6ทางมล์ได้ไหมครับ  (Sep. 19, 2013 - 09:40:53 AM)
   MaetaKinoti ถึง admin ขอแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  (Sep. 14, 2013 - 12:36:04 PM)
   poopea ถึง ทุกคน งานพิเศษ ทำที่บ้าน จ่ายรายวัน  ลักษณะงาน : พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ตามไฟล์งาน เอกสารที่มีให้ สนใจโทรคุณ ชญาภา 081-6198202 / 083-8195389 หมายเลขรับงาน G-186538 อย่าลืมนะคะ  (Sep. 13, 2013 - 20:45:04 PM)
   takkycmu ถึง admin อยากได้แนวข้อสอบ o-NET สังคม ม.3 ค่ะ  (Sep. 10, 2013 - 13:30:36 PM)
   bancha23 ถึง admin ใบงาน สื่อการสอน อาเซียน ป.4-6 และม.4-6  (Sep. 07, 2013 - 14:49:51 PM)
   beebeeles พูดว่า: ยกเลิก DI ทำยังไง  (Sep. 06, 2013 - 18:19:25 PM)
   kanllaya ถึง ผู้มีแผนเด็กพิเศษทุกท ขอแผนเด็กพิเศษคะ  ขอบคุณคะ  (Sep. 06, 2013 - 13:33:38 PM)
   narongsak0411 ถึง ครูเอ็กซ์ รบกวนครูเอ็กซ์ขอโครงงานคณิตศาสตร์ประถม 4-6 หน่อยครับต้องการด่วนมากกกกก  ขอบคุณล่วงหน้าครับ  (Sep. 05, 2013 - 09:22:06 AM)
   spylove ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ภาษาพาที ป.2 และคณิตศาตร์ ป.2 ด้วยค่ะ (หนังสือของกระทรวงเล่มสีชมพูค่ะ)  (Sep. 04, 2013 - 19:58:25 PM)
   parpreekar ถึง ครูเอ็กซ์ ครูเอ๊กซ์ค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ ขอแบบฝึกหัด ใบงานของประถม ป.4-6 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษค่ะสามารถจัดส่งทางเมลให้ได้มั้ยค่ะ  (Sep. 02, 2013 - 15:29:27 PM)
   jeabnaja17 ถึง admin ครูเอ๊กซ์ค่ะ รบกวนขอแผนคอมอนุบาล 2-3 ด้วยค่ะ  (Sep. 01, 2013 - 18:16:17 PM)
   painaja พูดว่า: ใบงาน ป.1  (Sep. 01, 2013 - 18:06:13 PM)
   96120 พูดว่า: dd  (Sep. 01, 2013 - 17:28:09 PM)
   96120 พูดว่า: สุดยอด  (Sep. 01, 2013 - 17:27:54 PM)
   pissawat ถึง ครูเอ็กซ์ คุรูเอ็กซ์ครับรบกวนหน่อยครับถ้าได้จัดส่งให้ที่เมลได้ไมครับ  (Aug. 31, 2013 - 19:04:43 PM)
   pissawat พูดว่า: ขอข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 ถึง ป.6 ครับ  (Aug. 31, 2013 - 19:03:30 PM)
   เลขา ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแนวข้อสอบศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันนักเรียนเรียนร่วมค่ะ  (Aug. 31, 2013 - 18:27:39 PM)
   kruyongyee ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนภาษาอังกฤษ ป.3 บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ  (Aug. 31, 2013 - 10:54:18 AM)
   faksit ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอน ป.4 (ภาษาพาที)  (Aug. 31, 2013 - 07:22:08 AM)
   tiparat ถึง ครูเอ็กซ์ ขอใบงาน แบบทดสอบ แบบฝึกหัดสังคม ทุกระดับชั้นหน่อยค่ะ  (Aug. 28, 2013 - 23:07:02 PM)
   sengwasadwa ถึง admin ขอแผน พว 51 พลศึกษา ป1-6 ทีครับๆๆๆ  (Aug. 28, 2013 - 12:23:59 PM)
   namcha1987 ถึง ครูเอ๊กซ์ ขอแผนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้หน่อยค่ะ  (Aug. 27, 2013 - 12:46:16 PM)
   Phornsawan ถึง ครูเอ็กซ์ ขอรวมวิจัยในชั้นเรียน กว่า 100เรื่องค่ะ  (Aug. 27, 2013 - 00:45:23 AM)
   linhui001 พูดว่า: ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.2(ภาษาพาที)  (Aug. 25, 2013 - 15:02:52 PM)
   tunchanok ถึง admin ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.1 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำค่ะ  (Aug. 25, 2013 - 02:53:01 AM)
   tunchanok ถึง admin ขอบคุณค่ะ  (Aug. 25, 2013 - 02:51:09 AM)
   chantana ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนไทยป.2 ภาษาพาทีและใบงานหน่อยค่ะ  (Aug. 23, 2013 - 13:19:37 PM)
   samaporn พูดว่า: ขอแผนเด็กพิเศษ LD ค่ะ  (Aug. 23, 2013 - 00:39:10 AM)
   narakjak ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6 sojvp8jt  (Aug. 22, 2013 - 14:51:15 PM)
   NooKluayNarak ถึง วิภา แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6 พร้อมใบงาน http://www.kroox.net/read.php?tid=748  (Aug. 26, 2012 - 11:27:05 AM)
   NooKluayNarak ถึง วิภา แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1- 6 http://www.kroox.net/read.php?tid=5935  (Aug. 26, 2012 - 11:25:56 AM)
   NooKluayNarak ถึง chanjira แผนการสอน ป.2 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2687  (Aug. 26, 2012 - 11:24:12 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.4 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2690  (Aug. 26, 2012 - 11:18:48 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.5 ทุกกลุ่มสาระค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2691  (Aug. 26, 2012 - 11:18:17 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 26, 2012 - 11:17:58 AM)
   วิภา ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6 หลักสูตร 51 ค่ะ  (Aug. 26, 2012 - 11:14:06 AM)
   NooKluayNarak ถึง krissana.55 http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  ใบงานนักเรียนรวมทุกวิชา  (Aug. 26, 2012 - 11:13:40 AM)
   chanjira ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผน  ภาษาไทย ป.2 ค่ะ  (Aug. 26, 2012 - 11:08:20 AM)
   daungduen พูดว่า: อยากได้ใบงานเด็กldและแผนการสอนหน่อยค่ะ  (Aug. 25, 2012 - 17:04:12 PM)
   daungduen พูดว่า: อยากได้ใบงานเด็กldและแผนการสอนหน่อยค่ะ  (Aug. 25, 2012 - 17:04:10 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอีกซ์ ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ป.6  (Aug. 23, 2012 - 13:44:48 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอีกซ์ ขอใบงาน ป.6 ทุกวิชา  (Aug. 23, 2012 - 13:36:27 PM)
   krissana.55 ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้ใบงาน+แผนการสอนทุกวิชา ป.4-6ค่ะ  (Aug. 23, 2012 - 13:21:46 PM)
   thongwan ถึง admin อยากไปใบงาน ศิลปะ สำหรับ ป.1ค่ะ  (Aug. 22, 2012 - 12:08:19 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 21, 2012 - 16:34:27 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.6 ทุกกลุ่มสาระ http://www.kroox.net/read.php?tid=2692  (Aug. 21, 2012 - 16:32:39 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  ใบงานนักเรียนรวมทุกวิชา  (Aug. 21, 2012 - 16:32:13 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอน ป.5 ทุกกลุ่มสาระค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2691  (Aug. 21, 2012 - 16:23:08 PM)
   NooKluayNarak ถึง Krujim แผนการสอนทุกระดับชั้นค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=8  (Aug. 21, 2012 - 16:08:21 PM)
   kruphay พูดว่า: ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  (Aug. 20, 2012 - 23:07:05 PM)
   Krujim ถึง admin ขอแผนการสอน ป5-ป6 ทุกกลุ่มสาระและใบงานค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  (Aug. 20, 2012 - 21:57:40 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 20, 2012 - 20:10:34 PM)
   banana15124 ถึง วรรณกรรมพื้นบ้า ขอบคุณครับ  (Aug. 20, 2012 - 11:25:27 AM)
   pewmore ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.6 ที่ปรับปรุงคะ ขอคุณมากนะคะ  (Aug. 20, 2012 - 09:17:01 AM)
   jaochan502 ถึง admin ขอบคุณมากๆๆเลยค่รับ  (Aug. 19, 2012 - 19:11:31 PM)
   NooKluayNarak ถึง kanittha คลิกที่ \"ค้นหาแบบเร็ว\"ที่บล็อกแผนการสอน แล้วป้อนคำค้น \"แผนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ป.4\" แล้วก็จะเจอค่ะ  (Aug. 19, 2012 - 11:10:48 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: แผนการสอนทุกระดับชั้นค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=8  (Aug. 19, 2012 - 10:57:45 AM)
  ไม่แสดงตัว ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการงานอาชีพฯ(งานเกษตร)ระดับม.1-3 ด้วยนะคะ  (Aug. 18, 2012 - 20:20:43 PM)
   nipapon ถึง ครูเอ็กซ์ ขอบคุณนะคะที่มอบแผนให้  (Aug. 18, 2012 - 19:39:05 PM)
   อารยา ถึง ครูเอีกซ์ ครูขอแผนการสอนสุขศึกษา เพศึกษา ม.5 เรื่องท้องไหมแบบนี้ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะ..หนูจะรีบส่งงานอาจารค่ะ  (Aug. 18, 2012 - 13:23:52 PM)
   klaikangwon พูดว่า: ขอบคุณ  (Aug. 18, 2012 - 11:27:00 AM)
   pktk พูดว่า: ขอแผนไปเป็นแนวด้วยนะคะ..ขอบคุณค่า  (Aug. 18, 2012 - 08:15:45 AM)
   NooKluayNarak ถึง pahnay ระดับชั้นไหนคะ  (Aug. 17, 2012 - 15:57:44 PM)
   o_jajeero4 ถึง ทุกๆคน ขอแผนประวัติฯป.1-6คับ o_jajeero4@hotmail.com  (Aug. 17, 2012 - 13:55:55 PM)
   o_jajeero4 ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนประวัิติ ป.1-ม.3 คับ  (Aug. 17, 2012 - 10:44:19 AM)
   pahnay พูดว่า: แผนการสอนศิลปะ  (Aug. 16, 2012 - 13:20:52 PM)
   NooKluayNarak ถึง kanittha เป็นแผนการสอนหรอคะ หรือ????  (Aug. 15, 2012 - 14:00:32 PM)
   NooKluayNarak ถึง admin ยินดีค่ะ ขอบคุณ อ.เอ็กซืเช่นกันที่คอยให้คำแนะนำค่ะ  (Aug. 15, 2012 - 13:42:02 PM)
   kanittha พูดว่า: วรรณกรรม  (Aug. 15, 2012 - 10:47:12 AM)
   kanittha พูดว่า: วรรณกรรม ป.4  (Aug. 15, 2012 - 10:45:13 AM)
   admin ถึง NooKluayNarak ขอบใจน้องกล้วยมากๆๆนะครับ ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ ของใจจริงๆๆครับ  (Aug. 15, 2012 - 00:00:31 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: คิดถึงค่ะ...ทุกคน  (Aug. 14, 2012 - 18:02:36 PM)
   admin ถึง poratta http://www.kroox.net/read.php?tid=947&page=1&toread=1#tpc   แผนภาษาอังกฤษ ม.1  (Aug. 12, 2012 - 23:34:45 PM)
   poratta ถึง ครูเอ็กซ์ ขอแผนภาษาอังกฤษ my wrold ม.1 หน่อยครับ  (Aug. 12, 2012 - 23:11:36 PM)
   admin ถึง sihanath backward Design ก็แผนทั่วไปของคอมพิวเตอร์ผมได้ลงไว้แล้วนะครับ ขึ้นอยู่กับการปรับ ใช้งานของเรานะครับ...ให้สอดคล้องกับผู้เรียนครับ  (Aug. 11, 2012 - 20:29:22 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 11, 2012 - 16:31:48 PM)
   sathita ถึง ครูเอ็กซ์ แผนการจัดการเรียนรรู้ A Ha! english ป.3  (Aug. 09, 2012 - 05:45:28 AM)
   kuao23 ถึง adm ขอแผนไทยป.3 ปฏิบัติการสายลับจิ๋วด้วยค่า  ภาษาพาที ขอบคุณจ้า  (Aug. 08, 2012 - 21:54:40 PM)
   sihanath ถึง admin ขอแผนการสอนbackward Design เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ป.4หน่อยครับผม  (Aug. 08, 2012 - 19:48:09 PM)
   bellonuss ถึง ทุกคน ใครมีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่5บ้างค่ะ รบกวนหน่อย  (Aug. 08, 2012 - 15:51:16 PM)
   bellonuss ถึง ครูเอ็กซ์ อยากได้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่5  (Aug. 08, 2012 - 15:50:21 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: เน็ตหมดแล้ว ไปนอนละ ฝันดีนะคะทุกคน  (Aug. 07, 2012 - 19:57:52 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 07, 2012 - 16:27:48 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 ใบงาน ไม่แน่ใจ ลองอันนี้ดูนะคะ http://www.kroox.net/read.php?tid=5408  (Aug. 06, 2012 - 16:15:31 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 นี่ก็ใช่ค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=1994  (Aug. 06, 2012 - 16:02:58 PM)
   NooKluayNarak ถึง 222888 แผนการสอนดนตรี ป.3 http://www.kroox.net/read.php?tid=1995  (Aug. 06, 2012 - 16:01:47 PM)
   222888 ถึง ครูเอีกซ์ ขอแผนการสอนและใบงานดนตรีป.3ค่ะ  (Aug. 06, 2012 - 14:33:56 PM)
   NooKluayNarak ถึง mamnaja ระบุรายวิชาด้วยนะคะ จะได้ค้นหาให้ถูกต้อง  (Aug. 06, 2012 - 11:06:32 AM)
   NooKluayNarak ถึง mamnaja ลองอันนี้นะคะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2773  (Aug. 06, 2012 - 11:04:32 AM)
   NooKluayNarak ถึง tamnuttaphon ลองอันนี้ดูนะคะ ไม่แน่ใจค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=2794  (Aug. 06, 2012 - 10:58:47 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Aug. 06, 2012 - 10:55:52 AM)
   mamnaja ถึง admin ยังไม่ได้เลย  (Aug. 05, 2012 - 21:54:33 PM)
   mamnaja ถึง admin อยากได้แผนม.3ค่ะ  (Aug. 05, 2012 - 21:26:59 PM)
   tamnuttaphon พูดว่า: สวัสดีครับ แผนการสอน ภาษาไทย ป.2 (ภาษาพาที) อยู่ตรงไหนครับ พอดีผมหาแล้วไม่เจอครับ  (Aug. 05, 2012 - 21:22:30 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak หายเร็วๆ นะครับ...  (Aug. 04, 2012 - 23:21:44 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจังเลย  (Aug. 04, 2012 - 11:13:06 AM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจัง...เครียดจัด  (Aug. 03, 2012 - 20:02:41 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: ปวดหัวจัง...เครียดจัด  (Aug. 03, 2012 - 20:01:18 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Aug. 03, 2012 - 10:35:07 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin   (Aug. 02, 2012 - 13:02:40 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak ไปด้วยคนครับ  (Aug. 01, 2012 - 20:38:17 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า: พรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชา ไปทำบุญตักบาตรกันนะคะ  (Aug. 01, 2012 - 16:38:48 PM)
   NooKluayNarak ถึง vijitta วิธีดาวน์โหลดค่ะ http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jul. 31, 2012 - 13:04:55 PM)
   vijitta ถึง admin ทำไมถึงโหลดแผนไม่ได้เลยมีวิธีการยังงัยค่ะ  (Jul. 31, 2012 - 11:26:48 AM)
   vijitta ถึง admin อยากได้แผน iep  (Jul. 31, 2012 - 11:12:15 AM)
   krunit พูดว่า: อยากได้แบบฝึกอ่านค่ะ  (Jul. 30, 2012 - 22:15:38 PM)
   admin ถึง emmy24 ตามนั้นครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1509 ต้องตอบกระทู้ก่อนนะครับ  (Jul. 30, 2012 - 20:36:42 PM)
   emmy24 พูดว่า: อยากได้แผนการสอนฟิสิกส์อ่ะค่ะ แต่โหลดไม่ได้ ทำไง สมัครสมาชิกแล้ว  (Jul. 30, 2012 - 19:58:08 PM)
  admin ขอบคุณมากๆ ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 23:50:56 PM)
   admin ถึง wilaiporn34 ยินดีต้อนรับนะครับ วิธีดาวน์โหลดนะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jun. 18, 2012 - 22:32:18 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Jun. 18, 2012 - 20:27:02 PM)
   wilaiporn34 ถึง admin สมาชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 19:07:20 PM)
   admin ถึง nithinart ยินดีต้อนรับนะครับ  (Jun. 18, 2012 - 12:52:16 PM)
   nithinart พูดว่า: สมาชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 11:50:46 AM)
   nithinart พูดว่า: สามชิกใหม่ค่ะ  (Jun. 18, 2012 - 11:49:50 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Jun. 18, 2012 - 10:19:01 AM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณมากๆนะคะ  (Jun. 18, 2012 - 10:18:59 AM)
   admin ถึง kruwharn ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  วิธีการดาวน์โหลดนะครับ  (Jun. 17, 2012 - 19:51:01 PM)
   admin ถึง kruwharn ได้แต่ไฟล์ .php ลิ้งไหนครับ..ผมจะได้แก้ไขให้ครับ  (Jun. 17, 2012 - 19:50:06 PM)
   kruwharn ถึง admin คลิกดาวน์โหลด ได้แต่ไฟล์ . php  (Jun. 17, 2012 - 12:32:01 PM)
   kruwharn พูดว่า: เห็นไฟล์ซิบ แล้วคลิกดาน์โหลด แล้วมีข้อความยืนยันการดาวน์โหลด ไฟล์แนบ หรือไม่  (Jun. 17, 2012 - 12:31:20 PM)
   kruwharn ถึง admin ดาวน์โหลด ยังไงอ่คะ  (Jun. 17, 2012 - 12:30:05 PM)
   admin ถึง sangthong ยินดีครับ ผมทำเพื่อนคุณครูครับ  (Jun. 16, 2012 - 08:26:29 AM)
   sangthong ถึง admin ขอดหลดคิดเลขเร็ว ป.2 ค่ะ  (Jun. 15, 2012 - 12:23:27 PM)
   sangthong ถึง admin ขอโหลดแบบคิดเลขเร็ว ป.2 ค่ะ  (Jun. 15, 2012 - 12:22:55 PM)
   rutchanee พูดว่า: ขอบคุ  (Jun. 15, 2012 - 10:16:20 AM)
   skmink23 ถึง admin พี่เอ็กครับ ความดี กับเครดิตไดมายังไงครับ  (Jun. 15, 2012 - 07:16:29 AM)
   admin ถึง waewdaw ตามนี้นะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=2444  (Jun. 13, 2012 - 12:10:57 PM)
   waewdaw พูดว่า: ขอโหลดแผนการจัดสวนถาดค่ะ  (Jun. 13, 2012 - 09:51:12 AM)
   kroomuk พูดว่า: โหลดไม่ได้ทำไงดี  (Jun. 13, 2012 - 09:37:48 AM)
   kroomuk พูดว่า: โหลดยากจังค่ะ  (Jun. 13, 2012 - 09:33:35 AM)
   admin ถึง ampawan_sa ตามนี้นะครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/read.php?tid=1748  (Jun. 13, 2012 - 08:31:24 AM)
   ampawan_sa ถึง admin โหลดไม่ได้  ต้องทำไงค๊ะ  (Jun. 12, 2012 - 21:49:34 PM)
   ampawan_sa ถึง admin ขอโหลดแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ม.ปลายนะค๊ะ  (Jun. 12, 2012 - 21:26:43 PM)
   autcharawadee พูดว่า: อยากได้แผนไทยป.๑ใบโบกใบบัว  (Jun. 12, 2012 - 13:29:51 PM)
   jeraporn ถึง admin คุณกำลังเข้าใช้งานระบบอยู่ไม่อนุญาติให้สมัครซ้ำ!  ทำไงคะ  ต้องการโหลดข้อมูลอะคะ  (Jun. 12, 2012 - 10:04:18 AM)
   jeraporn ถึง admin โหลดข้อมูลไม่ได้เลยอะ  (Jun. 12, 2012 - 10:01:16 AM)
   admin ถึง krunuja ยินดีครับ  (Jun. 12, 2012 - 00:06:25 AM)
   krunuja ถึง admin ขอโหลดแผนอังกฤษป.1-6นะคะ  (Jun. 11, 2012 - 23:37:42 PM)
   tanamud ถึง Admin ขอโหลดโปรแกรม ปพ.หน่อยครับ สนใจมา  (Jun. 11, 2012 - 19:49:36 PM)
   admin ถึง wooyala โหลดอะไรยากครับ.. ของฟรีครับ... อดทนนิดๆนะครับ  (Jun. 11, 2012 - 17:32:57 PM)
   admin ถึง pp590062 ขอบคุณเช่นกันครับที่ใช้บริการ  (Jun. 11, 2012 - 17:32:13 PM)
   admin ถึง noklittle ไฟล์ไหนครับที่โหลดไม่ได้ครับ  (Jun. 11, 2012 - 17:31:51 PM)
   noklittle ถึง admin ทำไงโหลดแผนได้ค่ะ  (Jun. 11, 2012 - 15:41:39 PM)
   pp590062 ถึง admin ขอบคุณค่ะ  (Jun. 11, 2012 - 11:43:01 AM)
   wooyala ถึง admin โหลดยากก์มากค่ะ  (Jun. 10, 2012 - 10:47:55 AM)
   wooyala ถึง admin ตอบกลับแล้วคับ  (Jun. 10, 2012 - 10:36:38 AM)
   admin ถึง warinyupa แผนชื่ออะไรหรอครับ  (Jun. 09, 2012 - 22:43:43 PM)
   warinyupa ถึง admin ทำไมดาวน์โหลดแผนไม่ได้ค่ะ  (Jun. 09, 2012 - 17:22:25 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:    (Jun. 09, 2012 - 16:09:14 PM)
   admin ถึง bannarose ยินดีครับ  (Jun. 08, 2012 - 21:20:26 PM)
   bannarose พูดว่า: ขอบคุณมากค่ะ  (Jun. 08, 2012 - 19:22:08 PM)
   admin ถึง hirock pages ไหนครับ  (Jun. 08, 2012 - 10:34:59 AM)
   hirock ถึง admin ผมแสดงความคิดเห็นแล้วทำไมไม่มีลิ้งให้โหลดหรือครับ หรึ ผมหาไม่เห็นครับ  (Jun. 08, 2012 - 09:57:43 AM)
   admin ถึง duangchan มีนะครับ ลงให้แล้วครับ ลองหาดูนะครับ หรือค้นจากที่นี่ครับลิงก์ออก: http://www.kroox.net/searcher.php  (Jun. 07, 2012 - 18:54:31 PM)
   admin ถึง wanlee มีนะครับ ลงให้แล้วครับ ลองหาดูนะครับ หรือค้นจากที่นี่ครับ ลิงก์ออก: http://www.kroox.net/searcher.php  (Jun. 07, 2012 - 18:54:09 PM)
   NooKluayNarak ถึง admin ขอบคุณค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 15:18:33 PM)
   wanlee พูดว่า: อยากได้แผนการสอนภาษา html ค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 15:12:12 PM)
   minymim พูดว่า: ขอบคุณค่ะ  (Jun. 07, 2012 - 12:14:37 PM)
   duangchan พูดว่า: แผนคอมม.3  (Jun. 07, 2012 - 11:49:32 AM)
   care_199 พูดว่า: ขอบคุณค่ะ  (Jun. 06, 2012 - 18:41:59 PM)
   admin ถึง NooKluayNarak ขอขอบคุณสมาชิก โพสได้เยี่ยมมากๆๆครับ  (Jun. 06, 2012 - 15:37:22 PM)
   NooKluayNarak พูดว่า:   (Jun. 06, 2012 - 14:37:24 PM)
   admin ถึง Wikanda3017 คุณได้กระทำการผิด กฏ ผมครูเอ็กซ์จำเป็นต้องลบกระทู้ท่านครับ..  (Jun. 05, 2012 - 17:45:20 PM)
   PreeyaratSu พูดว่า: คณิตศาสตร์  (Jun. 04, 2012 - 23:19:22 PM)
   dawprakai06 พูดว่า: สวัสดีจ้า  (Jun. 04, 2012 - 22:07:52 PM)
   Kruchan ถึง admin ขอแผนวิทยาสาสตร์ป.3พร้อมแบบฝึกด้วยนะคะ  (Jun. 04, 2012 - 16:56:24 PM)
ถึง ตัวยิ่ม ที่ตั้งลิงก์ ที่ตั้งรูป