เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 5411เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

XPS เป็น .doc

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
เครดิต
*
จิตพิสัย
*
บริจาค
0
XML Paper Specification (XPS)คืออะไร
เป็นไฟล์เอกสารรูปแบบ หนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ XPS เป็นไฟล์ประเภทเดียวกับไฟล์ PDF ที่สามารถส่งผ่าน E-mail หรือสั่งพิมพ์ได้ทันที โดยที่รูปแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจาก XPS เป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจในการใช้งาน XPS นั่นคือไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมแต่อย่างไร เพราะ Microsoft ได้ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ในการแปลงไฟล์เป็น XPS แล้ว และถ้าต้องการเปิดไฟล์ก็สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้ด้วยเช่นกัน

วิธีแปลงไฟล์เป็น XPS

1. เปิดไฟล์เอกสาร หรืองานที่ต้องการ
2. คลิกเมนู File
3. เลือกคำสั่ง Print
4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า Microsoft XPS Document Writer
5. ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ
6. รอสักครู่โปรแกรม จะแปลงไฟลเป็น XPS

การเปิดดูไฟล์ XPS

1. ดับเบิลคลิ กเอกสาร XPS
2. ถ้าเปิดไม่ได้ให้คลิกเลือก Open with XPS Viewer
3. ถ้าไม่มีให้คลิกเลือก Internet Explorer แทน
4. การสั่งพิมพ์ ให้คลิกเลือกเมนู File
5. และเลือก Print

Microsoft Office 2007 กับไฟล์ XPS

โปรแกรม Microsoft Office 2007 ได้มีเครื่องมือเฉพาะในการบันทึกไฟล์เป็น XPS ได้ทันที (ไม่จำเป็นต้องผ่านการพิมพ์ผ่าน Microsoft XPS Document Writer)เวลาเลือกบันทึก ให้คลิกเลือกเอกสาร XPS แทนการเลือกไฟล์ปกติ 


แหล่งที่มา
โค๊ด: [Select]
http://www.pantipnews.com/forums/showthread.php?t=22465
ตัวแสดง XPS คืออะไร


เอกสาร XPS คือแฟ้มใดๆ ที่ถูกบันทึกเป็น XML Paper Specification หรือรูปแบบแฟ้ม .xps แม้ว่าคุณสามารถสร้างเอกสาร XPS (แฟ้ม .xps) ได้โดยใช้โปรแกรมใดๆ ที่คุณสามารถพิมพ์จากใน Windows แต่คุณสามารถดูเอกสาร XPS ได้โดยใช้ตัวแสดง XPS เท่านั้น ถ้าคุณมี Microsoft .NET Framework 3.0 ตัวแสดงจะทำงานร่วมกับ Internet Explorer และมีรวมอยู่ใน Windows รุ่นนี้

เมื่อคุณเปิดเอกสาร XPS ตัวแสดงจะเปิดเอกสารในหน้าต่าง Internet Explorer โดยอัตโนมัติ โดยมี แถบเครื่องมือ เพิ่มเติมสองอันปรากฏอยู่ แถบเครื่องมืออันหนึ่งอยู่ด้านบนเอกสาร XPS ส่วนอีกอันหนึ่งอยู่ด้านล่าง แถบเครื่องมือแต่ละอันจะมีตัวเลือกสำหรับการดูและการจัดการเอกสาร XPS ซึ่งได้แก่ 

-การบันทึกสำเนาของเอกสาร XPS ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ 
-การค้นหาคำหรือวลีในเอกสาร XPS แบบอ่านอย่างเดียว 
-การไปยังหน้าที่ระบุโดยการพิมพ์หมายเลขหน้าหรือโดยการนำทางไปข้างหน้าและย้อนกลับผ่านหน้าเอกสาร 
-การย่อหรือขยายเพื่อทำให้สามารถอ่านข้อความและดูรูปภาพได้ง่ายขึ้น 
-การดูครั้งละหนึ่งหน้าหรือมากกว่าบนหน้าจอของคุณ 
-การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่เอกสาร XPS 
-การกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าถึงเอกสารและระยะเวลาโดยใช้สิทธิ์ในเอกสาร

เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณมี .NET Framework 3.0 หรือไม่ 

1.คลิกปุ่ม เริ่ม และ รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก โปรแกรม 
2.ภายใต้หัวข้อ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windowsต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน 
3.ค้นหา .NET Framework 3.0 ในรายการของคุณลักษณะ ถ้ามีอยู่ในรายการ ให้คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์เพื่อดูเนื้อหาของรายการ 
4.ในโฟลเดอร์ .NET Framework 3.0 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแสดง XPS แล้ว และคลิก ตกลงถ้าคุณไม่มี .NET Framework 3.0 คุณสามารถดาวน์โหลด XPS Essentials Pack ซึ่งเป็นรุ่นสแตนด์อโลนของตัวแสดง XPS ด้วยการไปที่ มุมมองและสร้างเพจ XPS บนเว็บไซต์ของ Microsoft ตัวแสดงรุ่นนี้เข้ากันได้กับ Windows Vista, Windows XPและ Windows Server 2003 คุณสามารถดู คัดลอกหรือพิมพ์เอกสาร XPS ใน XPS Essentials Pack แต่คุณไม่สามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือตั้งค่าสิทธิ์สำหรับเอกสาร

การพิมพ์ไปที่ Microsoft XPS Document Writer

XPS Document Writer อนุญาตให้คุณสร้างแฟ้ม .xps ด้วยใช้โปรแกรมใดๆ ที่คุณเรียกใช้อยู่บน Windows เอกสาร XPS ที่พิมพ์ออกมาจะมีลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเป็นเอกสารที่สามารถโอนย้ายได้ง่ายเช่นดียวกับแฟ้มอื่นๆ ที่คุณสามารถส่งอีเมลหรือถ่ายโอนข้อมูลด้วยการใช้ไดรฟ์ซีดี ดีวีดี Universal Serial Bus (USB) หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย และยังสามารถใช้ร่วมกันได้ง่ายอีกด้วย เนื่องจากคุณสามารถดูเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่มีตัวแสดง XPS ติดตั้งอยู่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะไม่มีโปรแกรมเดียวกันกับที่คุณใช้สร้างเอกสาร ต้นฉบับก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ เว็บไซต์ XML Paper Specification ของ Microsoft

ให้ พิมพ์ไปที่ XPS Document Writer เมื่อคุณต้องการสร้าง ส่ง และใช้ร่วมกันหรือประกาศเอกสารที่คุณไม่ต้องให้ผู้อื่นปรับเปลี่ยน หรือเมื่อคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือแสดงเอกสารออนไลน์ในแบบเดียวกันกับที่ ปรากฏบนหน้าจอของคุณ คุณควรสร้างเอกสาร XPS สำหรับแฟ้มที่มีกราฟิกหรือภาพประกอบที่อาจแสดงผลในการพิมพ์แตกต่างจากการแส ดงออนไลน์หรือการแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่มีจอภาพอื่น

เมื่อต้องการพิมพ์ไปที่ XPS Document Writer 

1.เปิดเอกสารหรือแฟ้มที่คุณต้องการพิมพ์ในรูปแบบ .xps แล้วคลิก พิมพ์ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ ตัวเลือกการพิมพ์สามารถใช้ได้จากเมนู 'แฟ้ม' 
2.ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เลือก Microsoft XPS Document Writer 
3.เมื่อต้องการดูเอกสารโดยใช้ตัวแสดง XPS หลังจากที่พิมพ์เอกสารแล้ว ให้คลิก การกำหนดลักษณะ คลิกแท็บ เอกสาร XPS แล้วตรวจสอบว่ากล่องกาเครื่องหมายเปิดเอกสาร XPS อัตโนมัติโดยใช้ตัวแสดง XPS ถูกเลือกอยู่ 
4.พิมพ์เอกสารหรือแฟ้ม 
5.เมื่อ พร้อมท์ ให้ใส่ชื่อแฟ้มและเรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม .xps Windows จะบันทึกแฟ้ม .xps ลงในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ของคุณโดยค่าเริ่มต้น

หลัง จากพิมพ์เป็นรูปแบบแฟ้ม .xps คุณสามารถดูเอกสาร XPS ได้โดยการเรียกดูและเปิดเอกสาร คุณสามารถพิมพ์สำเนากระดาษ ใช้เอกสาร XPS ร่วมกัน หรือส่งเอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือบุคคลอื่นด้วยวิธี ใดๆ ที่คุณต้องการ


ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น