เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 7252เข้าชม
  • 71ตอบกลับ

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา

โพสต์
72739
เงิน
311505
ความดี
71165
เครดิต
29081
จิตพิสัย
29091
บริจาค
27990
แผนการสอนระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
แผนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนคอมพิวเตอร์
แผนสอนคอม
จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา[attachment=5469]
[attachment=5470]

หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน  จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  จำนวน 3 ชั่วโมง
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเป็นความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ

หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล จำนวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การนับเลข
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ห้องสมุดแหล่งความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน จำนวน 4 ชั่วโมง
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความหมายของซอฟต์แวร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop จำนวน 8 ชั่วโมง
            แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ส่วนประกอบของโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การใช้เครื่องมืออย่างง่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การตัดต่อภาพอย่างง่าย
ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
3
เงิน
16
ความดี
16
เครดิต
16
จิตพิสัย
16
บริจาค
16
ขอบคุณค่ะ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น